Upravit stránku

Z důvodu zabránění možné nákaze virem COVID -19 v důsledku užívání jednoho padáku více uživateli, doporučuje výrobce MarS a.s. z preventivních důvodů periodickou dezinfekci padáků.

Pro dezinfekci jakýchkoliv částí padákové soupravy používejte pouze přípravky, které neobsahují chlór a organická rozpouštědla!

MarS a.s.

Nahoru