Upravit stránku

RAX systém významně urychluje otevření záložního vrchlíku a snižuje tak čas mezi odhozem hlavního vrchlíku a plným otevřením záložního vrchlíku. V důsledku dochází i k menší ztrátě výšky nad zemí při odhozu hlavního vrchlíku.

Automatický systém otevření záložního padáku (AOZP-RAX) je určen k bezodkladnému automatickému otevření záložního padáku typu křídlo při „odhození“ vrchlíku hlavního padáku, čímž dochází ke snížení minimální potřebné výšky pro bezpečnou funkci záložního padáku.

Při „odhození“ vrchlíku hlavního padáku dojde k uvolnění volných konců od odhozových kroužků.

K pravému volnému konci je uchycena spojovací šňůra AOZP-RAX. Působením síly odpoutaného vrchlíku je prostřednictvím spojovací šňůry vyvinut tah na delší žluté odhozové lanko, které tak zabezpečí uvolnění levého volného konce hlavního padáku v případě, kdyby došlo k poruše/neplánovanému odpoutání pravého volného konce hlavního padáku.

Smyslem tohoto provedení je zabránit kontaktu otevírajícího se záložního padáku s ne zcela odhozeným hlavním padákem nebo jeho částmi v případě poruchy/neplánovaném odpoutání pravého volného konce.

Dále je prostřednictvím spojovací šňůry vyvinut tah na lanko uvolňovače záložního padáku a uzavírací jehla je vytažena z uzavírací šňůrky. Dojde tak k otevření obalu záložního padáku.
Výtažný padák rozevírá obal záložního padáku a odhozený hlavní padák okamžitě vytahuje vak vrchlíku s uloženým záložním padákem z obalu a následně i záložního padáku z vaku vrchlíku. Výtažný padák záložního padáku je za této situace vyřazen z činnosti.
Aktivací záložního padáku odhozeným hlavním padákem dojde k rychlejšímu otevření záložního padáku, než když bude tento aktivován pružinovým výtažným padákem.

V případě, že bude záložní padák aktivován ručním uvolňovačem záložního padáku, dojde k vyřazení AOZP-RAX z činnosti. Záložní padák bude dále z obalu záložního padáku vytažen výtažným padákem záložního padáku. Následně dojde k vytažení záložního padáku z vaku vrchlíku.

Pro technický popis vyberte Manuály.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti