Upravit stránku

Název projektu:
MarS a.s. - Samostatný vývojový úsek

Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008710

Předmět a cíl:
Předmětem předkládaného projektu je budování kapacity pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace.

Evropská unie

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Nahoru